" Η Αρχιτεκτονική οδηγεί τη δημιουργικότητα μου δίνοντας δυναμική γεωμετρία & απλότητα στα σχέδια των κοσμημάτων μου."